Магдалена Михайлова

БИОЛОГИЯ

Аз съм доайенът в Бюти Институт по Козметика „Аура-Л” ООД. Преподавам анатомия и физиология на човешкото тяло от създаването на центъра през 2008 г. заедно с директора Лилия Паскова.

Завършила съм III-та гимназия „Д.Благоев” гр.Варна. През 1882 г. се дипломирах във ВПИ „Константин Преславски” гр.Шумен – преподавател по биология с втора специал- ност химия. През 1988 г. преминах специализация „Методика на обучението биотех-нология” в СУ „Св.Климент Охридски” гр.София.

Преподавала съм в ОУ „Кирил и Методий” гр.Белослав, VIII ЕСПУ „Ал.Пушкин” гр.Варна, а от 1988 г. и до днес съм преподавател по биология в НГХНИ „Константин Преславски” гр.Варна.