УЧЕБЕН ПЛАН МАСАЖ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Д
За част от професия „Козметик”,„Масажи”

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 120 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ 40 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА 80 часа
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:Завършено основно образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, дистанционна. индивидуална
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

Учебна програма за курс „Масажи”:

 • Предмет на масажа и исторически преглед;
 • Масажен кабинет – устройство, обзавеждане и организация;
 • Анатамия и физиология на човека;
 • Действие на масажа върху кожата и системите в човешкото тяло;
 • Хигиена и изискване за прилагане на масаж;
 • Масажни похвати и техники – видове и особености;
 • Козметични продукти  в масажа;
 • Изисквания към външния вид на специалисти, работното облекло и личната хигиена.
 • Санитарни изисквания към работното място;
 • Техника за изпълнение на Класически масаж:
  • Общ масаж – на цялото тяло и крайниците;
  • Масаж на яка – на врата, раменете и основата на черепа;
  • Масаж на лумбосакралната зона – при проблеми в поясно-кръсната област;
  • Спортен масаж, долни и горни крайници, релаксиращ масаж;
  • Масаж на отделни части от тялото върху масажен стол.
 • Техника за изпълнение на Спа процедури:
  • Пилинг на цяло тяло;
  • Видове вани (успокояващи, тонизиранищ, детоксикиращи);
  • Тонизиращ масаж;
  • Релаксиращ масаж;
  • Антицелулитен масаж;
  • Аромотерапия.

Професионално обучение

Завършването на модул „масаж” и след успешно положен държавен изпит се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.