УЧЕБЕН ПЛАН МАНИКЮР-ПЕДИКЮР

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА
КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИЯ „МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ”

Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги
Код НКПД: 815
Наименование на професията: „Маникюрист – Педикюрист”
Код НКПД: 815030
Наименование на специалността: „Маникюр, педикюр и ноктопластика”
Код НКПД: 8150301

Степен на професионална квалификация: Втора степен
Форма на обучение: дневна,  дистанционна, индивидуална
Организационна форма: квалификационен курс

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА ЗНАЕ:

 • Здравословни и безопасни условия на труда;
 • Въведение в маникюра и педикюра;
 • Исторически преглед;
 • Анатомия и физиология на човешкото тяло и на човешката кожа;
 • Хигиена и дезинфекция;
 • Заболявания – по кожата, по ноктите и ставите;.
 • Материалознание;
 • Специална технология на маникюра и педикюра;
 • Съвременни тенденции;
 • Психология и професионална етика.
 • Ноктопластика с UV гел. Съвременни тенденции и технология;
 • Ноктопластика с акрил. Съвременни тенденции и технология;
 • Педикюр;
 • Патологии;
 •  Учебна практика;

  Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3/15.04.2003г. за системата на оценяване.

  Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и EUROPASS Сертификат.

  УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Д

  Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги
  Код НКПД: 815
  Наименование на професията: „Маникюрист – Педикюрист”
  Код НКПД: 815030
  Наименование на специалността: „Маникюр, педикюр и ноктопластика”
  Код НКПД: 8150301
  Степен на професионална квалификация: Без степен
  Организационна форма: квалификационен курс
  Времетраене на обучението: 330 уч. ч. / теория – 130 уч.ч., практика – 200 уч.ч.
  Входящо минимално образователно равнище: Завършено основно образование

  Професионалното обучение по част от професия завършва с полагане на изпити по теория и практика.
  Завършено професионално обучение по част от професия се удостоверява със УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.