УЧЕБЕН ПЛАН ГРИМ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Д
За част от професия „Козметик”,„Грим“

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 40 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 10 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 30 часа
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:
Завършено основно образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, дистанционна, индивидуална.
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
НАСОЧЕНОСТ: Курсът е предназначен за обучение на професионални гримьори. Той може да бъде индивидуален или в група от курсисти. В учебната програма са включени теория и практика. Работи се с материали консумативи, осигурени от учебния център.

 

Учебна програма за курс „Професионален грим”

 • История на грима.
 • Професия Гримьор. Психологическа крива на промяната;
 • Кожа, типове кожа, основни нужда на кожата;
 • Подготовка на лицето за грим;
 • Здраве и безопасност, хигиена по време на работа;
 • Алергични реакции на лицето. Опасна козметика;
 • Инструменти и грим принадлежности, начини на почистване;
 • Основни форми на лицето. Моделиране.
 • Цветоанализа, теория и въздействие на цветовете;
 • Приложение и подбор на цветовете в грима;
 • Грим, етапи и методи на нанасяне на грима;
 • Декоративна козметика, продуктова гама.
 • Техники грим – дневен, вечерен, грим за сцена, опушен, грим за фотосесии,екстравагантен, грим за тинейджъри, етнически грим, делови грим, гримът на 50-те години, булчински грим, арт грим;

Завършването на модул „професионален грим” и след успешно положен държавен изпит се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ