Мая Маркова

КОЗМЕТИКА

Завършила съм гимназия със специалност „КИП и А” – Гр. Елин Пелин.
Имам дългогодишен стаж  в областта на козметиката.  Притежавам международен сертификат “Europass” и други дипломи и сертификати от обучения и квалификации. Работещ козметик и преподавател съм по теория и практика по професия „КОЗМЕТИК”.